Fjárhagsupplýsingar

Uppgjör og ársreikningar Landsbréfa

Lykiltölur í þúsundum króna

  2020 2019 2018 2017 2016
Hreinar rekstrartekjur 2.181.628 1.682.823
2.029.704
2.292.349
1.730.299
Rekstrargjöld 1.222.635 1.070.850
972.296
868.820
852.887
Hagnaður / (tap) fyrir skatta 958.993 611.973
1.057.409
1.423.529
877.412
Hagnaður / (tap) eftir skatta 767.625 489.174
843.745
1.112.910
701.920

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Eigið fé 5.058.837 4.291.212
4.006.342
3.762.597
3.149.688
Eiginfjárhlutfall 90,2% 90,5%
88,3%
86,4%
90,0%
Eiginfjárhlutfall* 91,47% 98,27%
95,67%
105,1%
112,6%

 

*Skv. ákvæðum 84 gr. laga um fjármálafyrirtæki