Fjárhagsupplýsingar

Uppgjör og ársreikningar Landsbréfa

Lykiltölur í þúsundum króna

  2017 2016 2015 2014 2013
Hreinar rekstrartekjur 2.292.349 1.730.299 1.568.848 1.103.630 968.863
Rekstrargjöld 868.820 852.887 798.796 868.539 734.848
Hagnaður / (tap) fyrir skatta 1.423.529 877.412 770.052 235.091 234.015
Hagnaður / (tap) eftir skatta 1.112.910 701.920 616.038 188.069 187.208

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
Eigið fé 3.762.597 3.149.688 2.447.768 1.831.730 1.643.660
Eiginfjárhlutfall 86,4% 90,0% 88,9% 89,2% 87,4%
Eiginfjárhlutfall* 105,1% 112,6% 86,5% 53,8% 55,1%

*Skv. ákvæðum 84 gr. laga um fjármálafyrirtæki