Skráð skuldabréf

Skráð skuldabréf

BUS 56 útgefið af Landsbréfum – BÚS I

Landsbréf - BÚS I er fagfjárfestasjóður sbr. 60. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, sem rekinn er af Landsbréfum hf., kt. 691208-0520, Borgartúni 33, 105 Reykjavík. Tilgangur sjóðsins er að ávaxta fjármuni sjóðsins sem aflað er með sölu hlutdeildarskírteina og sölu skuldabréfa með því að fjárfesta í skuldabréfum, og lánssamningum sem húsnæðissamvinnufélagið Búseti hsf., kt. 561184-0709, Síðumúla 10, 108 Reykjavík er aðili að sem lántaki. Til að fjármagna starfsemi sína gaf Landsbréf - BÚS I út skuldabréfaflokkinn BUS 56 sem nú hefur verið tekinn til viðskipta í kauphöll (Nasdaq Iceland).

Upplýsingar vegna töku skuldabréfa til viðskipta í kauphöll:

Lýsing BUS 56 - 5. október 2018 (PDF)

Lýsing BUS 56 - 22. desember 2017 (PDF)

Upplýsingar vegna rafrænnar skráningar hjá verðbréfamiðstöð:

Viðauki 4 við útgáfulýsingu BUS 56 (PDF)

Viðaukaskilmálabreyting á útgáfulýsingu BUS 56 (PDF)

Viðauki 2 við útgáfulýsingu BUS 56 (PDF)

Viðauki við útgáfulýsingu BUS 56 (PDF)

Útgáfulýsing BUS 56 (PDF)

Fjárhagsupplýsingar:

2018

Árshlutareikningur Landsbréf – BÚS I 30.06.2018 (PDF)

2017

Ársreikningur Landsbréf – BÚS I 2017 (PDF)

Árshlutareikningur Landsbréf – BÚS I 1.1-30.06.2017 (PDF)

2016

Stofnefnahagur Landsbréfa – BÚS I (PDF)