Skráð skuldabréf

Skráð skuldabréf

BUS 56 útgefið af Landsbréfum – BÚS I

Landsbréf – BÚS I er sérhæfður sjóður sem rekinn er á grundvelli IX. kafla laga nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða sem rekinn er af Landsbréfum hf., kt. 691208-0520, Borgartúni 33, 105 Reykjavík. Tilgangur sjóðsins er að ávaxta fjármuni sjóðsins sem aflað er með sölu hlutdeildarskírteina og sölu skuldabréfa með því að fjárfesta í skuldabréfum, og lánssamningum sem húsnæðissamvinnufélagið Búseti hsf., kt. 561184-0709, Síðumúla 10, 108 Reykjavík er aðili að sem lántaki. Til að fjármagna starfsemi sína gaf Landsbréf - BÚS I út skuldabréfaflokkinn BUS 56 sem nú hefur verið tekinn til viðskipta í kauphöll (Nasdaq Iceland).

Grunnupplýsingar um útgefanda

Reglur sjóðs Landsbréfa - BÚS I (PDF)

 

Upplýsingar vegna töku skuldabréfa til viðskipta í kauphöll

Lýsing BUS 56 - 16. október 2019 (PDF)

Lýsing BUS 56 - 11. mars 2019 (PDF)

Lýsing BUS 56 - 5. október 2018 (PDF)

Lýsing BUS 56 - 22. desember 2017 (PDF)

 

Upplýsingar vegna rafrænnar skráningar hjá verðbréfamiðstöð

Viðauki 7 við útgáfulýsingu BUS 56 (PDF)

Viðauki 6 við útgáfulýsingu BUS 56 (PDF)

Viðauki 5 við útgáfulýsingu BUS 56 (PDF)

Viðauki 4 við útgáfulýsingu BUS 56 (PDF)

Viðaukaskilmálabreyting á útgáfulýsingu BUS 56 (PDF)

Viðauki 2 við útgáfulýsingu BUS 56 (PDF)

Viðauki við útgáfulýsingu BUS 56 (PDF)

 Útgáfulýsing BUS 56 (PDF)

 

Fjárhagsupplýsingar

2020

Árshlutareikningur Landsbréf – BÚS I 30.06.2020 (PDF)

2019

Ársreikningur Landsbréf – BÚS I 2019 (PDF)

Árshlutareikningur Landsbréf – BÚS I 30.06.2019 (PDF)

2018

Ársreikningur Landsbréf – BÚS I 2018 (PDF)

Árshlutareikningur Landsbréf – BÚS I 30.06.2018 (PDF)

2017

Ársreikningur Landsbréf – BÚS I 2017 (PDF)

Árshlutareikningur Landsbréf – BÚS I 1.1-30.06.2017 (PDF)

2016

Stofnefnahagur Landsbréfa – BÚS I (PDF)

Ársreikningur Landsbréf – BÚS I (PDF)
Reikningurinn var endurskoðaður sem hluti af reikningsskilum Landsbréfa hf. en áritun endurskoðanda fylgir ekki þessu eintaki.


Upplýsingar um Búseta hsf. (mótaðila útgefanda)

Ársreikningur Búseta 2019 (PDF)

Árshlutareikningur Búseta 01.01-30.06.2019 (PDF)

Ársreikningur Búseta 2018 (PDF)

Samþykktir Búseta, dagsettar 9. maí 2018 (PDF)

Endurskoðaður ársreikningur samstæðu Búseta 2016 (PDF)

Endurskoðaður ársreikningur samstæðu Búseta 2017 (PDF)

Kannaður árshlutareikningur samstæðu Búseta 2018 (PDF)

Skýrsla um greiningu og mat á lánshæfi Búseta, unnin af Reitun ehf. dagsett september 2018 (PDF)

 

Fréttatilkynningar 

2018

2017