• Blandaður sjóður með virka eignastýringu.
  • Fjárfest er í erlendum sjóðum , erlendum hluta- og skuldabréfum og innlánum í erlendri mynt.
  • Lágmark 25% í erlendum verðbréfasjóðum.
  • Hámark 20% í öðrum erlendum sjóðum.
  • Hámark 50% í innlánum í erlendri mynt.
  • Sjóðurinn er ætlaður einstaklingum, lögaðilum og fagfjárfestum.

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf -Global Multi hs. 1.096,02 1.105,65 1.056,16 1.147,07 1.104,82 1,1%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.7.2021
Erlendir verðbréfasjóðir 25% 100%
72,7%
Aðrir erlendir sjóðir sem skráðir eru í Kauphöll 0% 75%
23,8%
Reiðufé 0% 0%
3,5%
Afleiður 0% 10%
0,0%
Erlend skráð hlutabréf 0% 50%
0,0%
Erlend skráð skuldabréf 0% 50%
0,0%
Aðrir erlendir sjóðir sem fjárfesta aðallega í erlendum fjármálagerningum og eru hvorki UCITS né kauphallarsjóðir 0% 20%
0,0%
Innlán í erlendri mynt hjá fjármálafyrirtækjum 0% 50%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 30.7.2021

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 2,09%
Síðasta mánuð 0,88%
Síðustu 2 mán. 3,68%
Síðustu 3 mán. 1,98%
Síðustu 6 mán. 1,31%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 1,12% 1,12%
Síðustu 2 ár 14,63% 7,07%
Síðustu 3 ár - -
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 421018-9600
Tegund Blandaðir sjóðir
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 11. október 2018
Lögheimili Ísland
Stærð 95,3 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Egill D. Brynjólfsson
Halldór Kristinsson
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 3 bankadagar
Uppgjörstími sölu 3 bankadagar
Gjald við kaup 1,0%
Afgreiðslugjald 450,0 ISK
Áskriftarmöguleiki

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000030294 10000,0 ISK 1,2%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.