• Blandaður sjóður með virka eignastýringu
  • Fjárfest m.a. í ríkisskuldabréfum, öðrum skuldabréfum og hlutabréfum
  • Lágmark 50% í ríkisskuldabréfum, ríkisskuldabréfasjóðum og innlánum
  • Hámark 20% í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum
  • Sjóðurinn er ætlaður viðskiptavinum Einkabankaþjónustu Landsbankans

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf Einkabréf B 12,39 12,98 12,38 12,98 12,58 4,7%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.12.2018
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta í skuldabréfum, víxlum og innlánum með ábyrgð íslenska ríkisins 0% 70%
24,7%
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar útgefnir af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess 0% 100%
22,3%
Skráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar önnur en ríkistryggð 0% 35%
12,2%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum 0% 35%
9,6%
Peningamarkaðsgerningar aðrir en ríkistryggðir með 0-1 ár í hámarkslíftíma 0% 70%
9,6%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 0% 20%
7,6%
Innlán hjá fjármálafyrirtækjum 0% 60%
7,2%
Erlendir sjóðir 0% 50%
3,7%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 0% 35%
3,0%
Hlutabréf 0% 20%
0,1%
Reiðufé 0% 10%
0,1%
Erlend skráð hlutabréf 0% 20%
0,0%
Fagfjárfestasjóðir 0% 20%
0,0%
Erlend skráð skuldabréf 0% 30%
0,0%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta í innlánum, skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum og hafa 0-1 ár í meðallíftíma 0% 40%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 17.12.2018

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 4,53%
Síðasta mánuð 0,60%
Síðustu 2 mán. 2,61%
Síðustu 3 mán. 2,94%
Síðustu 6 mán. 3,26%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 4,77% 4,77%
Síðustu 2 ár 8,54% 4,18%
Síðustu 3 ár 12,47% 4,00%
Síðustu 4 ár 22,52% 5,21%
Síðustu 5 ár 26,31% 4,78%

Upplýsingar

Kennitala 431212-9270
Tegund Blandaður sjóður
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 16. janúar 2013
Lögheimili Ísland
Stærð 9.482,0 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðný E. Guðnadóttir
Valgarð Briem
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki Nei

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000022572 5.000 ISK 0,65%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.