• Blandaður sjóður með virka eignastýringu
  • Fjárfest m.a. í ríkisskuldabréfum, öðrum skuldabréfum og hlutabréfum
  • Lágmark 50% í ríkisskuldabréfum, ríkisskuldabréfasjóðum og innlánum
  • Hámark 20% í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum
  • Sjóðurinn er ætlaður viðskiptavinum Einkabankaþjónustu Landsbankans

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf Einkabréf B 12,15 12,62 12,12 12,65 12,47 3,8%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.9.2018
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar útgefnir af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess 0% 100%
26,5%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta í skuldabréfum, víxlum og innlánum með ábyrgð íslenska ríkisins 0% 70%
22,1%
Skráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar önnur en ríkistryggð 0% 35%
20,3%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 0% 20%
8,1%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 0% 35%
5,9%
Erlendir sjóðir 0% 50%
4,1%
Peningamarkaðsgerningar aðrir en ríkistryggðir með 0-1 ár í hámarkslíftíma 0% 70%
3,8%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum 0% 35%
3,2%
Reiðufé 0% 10%
3,1%
Innlán hjá fjármálafyrirtækjum 0% 60%
1,6%
Hlutabréf 0% 20%
0,8%
Fagfjárfestasjóðir 0% 20%
0,6%
Erlend skráð hlutabréf 0% 20%
0,0%
Erlend skráð skuldabréf 0% 30%
0,0%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta í innlánum, skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum og hafa 0-1 ár í meðallíftíma 0% 40%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 24.9.2018

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 1,65%
Síðasta mánuð -0,08%
Síðustu 2 mán. 0,29%
Síðustu 3 mán. 0,11%
Síðustu 6 mán. 1,14%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 4,13% 4,13%
Síðustu 2 ár 6,52% 3,21%
Síðustu 3 ár 11,12% 3,58%
Síðustu 4 ár 23,81% 5,48%
Síðustu 5 ár 22,77% 4,19%

Upplýsingar

Kennitala 431212-9270
Tegund Blandaður sjóður
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 16. janúar 2013
Lögheimili Ísland
Stærð 8.844,5 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðný E. Guðnadóttir
Valgarð Briem
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki Nei

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000022572 5.000 ISK 0,65%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.