• Blandaður sjóður með virka eignastýringu.
  • Fjárfest er í innlendum sem og erlendum sjóðum, skuldabréfum, peningamarkaðsgerningum, innlánum og hlutabréfum.
  • Hámark 35% í skuldabréfasjóðum og skuldabréfum öðrum en ríkisskuldabréfum.
  • Hámark 20% í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum.
  • Sjóðurinn er ætlaður viðskiptavinum Einkabankaþjónustu Landsbankans.

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Einkabréf B 13,09 13,94 13,09 14,04 13,66 6,4%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.2.2020
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar útgefnir af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess 0% 100%
23,9%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum útgefnum af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess ásamt innlánum 0% 70%
17,8%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 0% 35%
15,8%
Skráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar önnur en ríkistryggð 0% 35%
12,6%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 0% 20%
10,8%
Peningamarkaðsgerningar aðrir en ríkistryggðir með 0-1 ár í hámarkslíftíma 0% 70%
6,5%
Erlendir sjóðir 0% 50%
3,2%
Innlán hjá fjármálafyrirtækjum 0% 60%
2,9%
Fagfjárfestasjóðir 0% 20%
2,3%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta í innlánum, skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum og hafa 0-1 ár í meðallíftíma 0% 40%
2,2%
Reiðufé 0% 10%
0,9%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 0% 35%
0,7%
Skráð hlutabréf 0% 20%
0,4%
Erlend skráð hlutabréf 0% 20%
0,0%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 0% 20%
0,0%
Erlend skráð skuldabréf 0% 30%
0,0%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta í innlánum og/eða skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum sem takmarka meðallíftíma við 0-1 ár 0% 40%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 27.2.2020

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 0,85%
Síðasta mánuð -0,04%
Síðustu 2 mán. 0,82%
Síðustu 3 mán. 1,23%
Síðustu 6 mán. 1,90%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 6,42% 6,42%
Síðustu 2 ár 11,89% 5,78%
Síðustu 3 ár 17,52% 5,53%
Síðustu 4 ár 19,64% 4,58%
Síðustu 5 ár 30,15% 5,41%

Upplýsingar

Kennitala 431212-9270
Tegund Blandaðir sjóðir
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 16. janúar 2013
Lögheimili Ísland
Stærð 11.577,2 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðný E. Guðnadóttir
Valgarð Briem
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1,0%
Afgreiðslugjald 450,0 ISK
Áskriftarmöguleiki Nei

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000022572 5000,0 ISK 0,65%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.