• Skammtímasjóður með virka stýringu í innlánum og dreifðu safni innlendra skuldabréfa og víxla 
  • Fjárfest í innlánum og skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum fjármálafyrirtækja, ríkis, sveitarfélaga og fyrirtækja
  • Stuttur meðallíftími – minni vaxtaáhætta
  • Hærri innlánsvextir í krafti stærðar
  • Sjóðurinn er ætlaður fagfjárfestum, lögaðilum og einstaklingum

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Veltubréf plús hs. 1.015,99 1.033,72 1.015,99 1.034,14 1.027,03 1,8%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.6.2021
Peningamarkaðsgerningar og skuldabréf útgefin af fjármálafyrirtækjum 0% 60%
38,0%
Innlán og reiðufé 0% 100%
32,5%
Önnur skuldabréf og peningamarkaðsgerningar 0% 50%
28,9%
Peningamarkaðsgerningar og skuldabréf útgefin af ríki eða með ríkisábyrgð 0% 60%
0,5%
Afleiður 0% 10%
0,0%
Peningamarkaðsgerningar og skuldabréf útgefin af sveitarfélögum 0% 60%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 21.6.2021

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 0,48%
Síðasta mánuð -0,02%
Síðustu 2 mán. 0,02%
Síðustu 3 mán. 0,17%
Síðustu 6 mán. 0,53%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 1,76% 1,76%
Síðustu 2 ár - -
Síðustu 3 ár - -
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 490120-9980
Tegund Skuldabréfasjóðir
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 24. janúar 2020
Lögheimili Ísland
Stærð 10.211,7 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Rósa Björgvinsdóttir
Sandra B. Ævarsdóttir
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Afgreiðslugjald 450,0 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100,0%

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000031763 5000,0 ISK 0,4%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel reglur og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum. Við samanburð á fjárfestingu í sjóði og bankainnlánum þarf að taka mið af því að eignarhlutdeild í sjóði nýtur ekki sambærilegrar tryggingaverndar hjá Tryggingasjóði innstæðueigenda og fjárfesta og hefðbundin innlán njóta.