• Dreift safn meðallangra skuldabréfa og peningamarkaðsgerninga með ábyrgð íslenska ríkisins
  • Virk stýring á ríkisskuldabréfamarkaði í verðtryggðum og óverðtryggðum skuldabréfum
  • Heimild til fjárfestingar allt að 20% í innlánum
  • Meðallíftími 4-8 ár, en vaxtaáhætta eykst eftir því sem meðallíftími skuldabréfa lengist
  • Sjóðurinn er ætlaður fagfjárfestum, lögaðilum og einstaklingum

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Sparibréf meðallöng 4,02 4,36 4,01 4,37 4,16 8,5%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.8.2019
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar gefin út af eða með ábyrgð íslenska ríkisins 80% 100%
97,7%
Innlán og reiðufé 0% 20%
2,3%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 19.8.2019

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 5,90%
Síðasta mánuð 0,05%
Síðustu 2 mán. 1,32%
Síðustu 3 mán. 1,99%
Síðustu 6 mán. 5,39%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 8,45% 8,45%
Síðustu 2 ár 12,33% 5,99%
Síðustu 3 ár 21,03% 6,57%
Síðustu 4 ár 24,30% 5,59%
Síðustu 5 ár 33,34% 5,92%

Upplýsingar

Kennitala 630101-9050
Tegund Skuldabréfasjóður
Sjóðsform Verðbréfasjóður (UCITS)
Stofndagur 5. febrúar 2001
Lögheimili Ísland
Stærð 7.617,2 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Rósa Björgvinsdóttir
Sandra B. Ævarsdóttir
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100%

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LAISGSF IR IS0000012136 5.000 ISK 0,80%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er verðbréfasjóður (UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.