• Blandaður skuldabréfasjóður
  • Fjárfest m.a. í ríkisskuldabréfum, skuldabréfum sveitarfélaga, skuldabréfum banka og fyrirtækja
  • Töluverð skuldaraáhætta getur verið í sjóðnum
  • Lágmark 20% í ríkisskuldabréfum og 20% í skuldabréfum sveitarfélaga
  • Ekki takmarkanir á meðallíftíma skuldabréfa í sjóðnum
  • Sjóðurinn er ætlaður fagfjárfestum, lögaðilum og einstaklingum

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Markaðsbréf 4,81 4,99 4,80 4,99 4,89 3,8%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.11.2018
Skuldabréf með tryggingum að baki og eignavarin skuldabréf 0% 40%
24,1%
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar gefin út af eða með ábyrgð íslenska ríkisins 20% 80%
22,7%
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar gefin út af eða með ábyrgð íslenskra sveitarfélaga eða Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. 20% 60%
22,2%
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar með ábyrgð fjármálafyrirtækja 0% 40%
14,9%
Innlán og reiðufé 0% 60%
12,2%
Önnur skuldabréf og peningamarkaðsgerningar 0% 20%
4,1%
Afleiður 0% 10%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 15.11.2018

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 2,91%
Síðasta mánuð 0,65%
Síðustu 2 mán. 0,50%
Síðustu 3 mán. 0,79%
Síðustu 6 mán. 2,40%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 3,77% 3,77%
Síðustu 2 ár 11,19% 5,45%
Síðustu 3 ár 16,00% 5,07%
Síðustu 4 ár 22,80% 5,27%
Síðustu 5 ár 24,24% 4,44%

Upplýsingar

Kennitala 670898-9469
Tegund Skuldabréfasjóður
Sjóðsform Verðbréfasjóður (UCITS)
Stofndagur 1. nóvember 1998
Lögheimili Ísland
Stærð 1.841,1 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Rósa Björgvinsdóttir
Sandra B. Ævarsdóttir
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Inngöngugjald 0%
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100%

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LAISFI4 IR Equity IS0000006278 5.000 ISK 0,80%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er verðbréfasjóður (UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.