• Dreift safn skráðra og óskráðra skuldabréfa
  • Fjárfest í skuldabréfum íslenskra fyrirtækja, fjármálafyrirtækja, sveitarfélaga og ríkis
  • Heimild til fjárfestingar í skuldabréfum í krónum og í erlendum myntum
  • Töluverð skuldaraáhætta er í sjóðnum
  • Ekki takmarkanir á meðallíftíma skuldabréfa í sjóðnum
  • Sjóðurinn er ætlaður fagfjárfestum, lögaðilum og einstaklingum

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Fyrirtækjaskuldabréf 1.087,61 1.159,55 1.085,44 1.163,71 1.125,57 6,6%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.11.2020
Skráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar i ISK 25% 100%
91,2%
Óskráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar í ISK 0% 30%
4,4%
Fagfjárfestasjóðir sem fjárfesta aðallega í íslenskum skuldaskjölum 0% 20%
4,1%
Reiðufé 0% 10%
0,3%
Afleiður 0% 20%
0,0%
Innlán 0% 50%
0,0%
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar útgefnir af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess 0% 50%
0,0%
Skráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar í erlendri mynt 0% 20%
0,0%
Óskráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar í erlendri mynt 0% 10%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 27.11.2020

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 6,45%
Síðasta mánuð 0,53%
Síðustu 2 mán. -0,20%
Síðustu 3 mán. 0,59%
Síðustu 6 mán. 3,45%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 6,63% 6,63%
Síðustu 2 ár 15,03% 7,25%
Síðustu 3 ár - -
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 421018-9790
Tegund Skuldabréfasjóðir
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 22. október 2018
Lögheimili Ísland
Stærð 5.619,6 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Rósa Björgvinsdóttir
Sandra B. Ævarsdóttir
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Gjald við kaup 1,0%
Afgreiðslugjald 450,0 ISK
Áskriftarmöguleiki

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000030302 5000,0 ISK 1,0%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.