• Dreift safn skráðra og óskráðra skuldabréfa
  • Fjárfest í skuldabréfum íslenskra fyrirtækja, fjármálafyrirtækja, sveitarfélaga og ríkis
  • Heimild til fjárfestingar í skuldabréfum í krónum og í erlendum myntum
  • Töluverð skuldaraáhætta er í sjóðnum
  • Ekki takmarkanir á meðallíftíma skuldabréfa í sjóðnum
  • Sjóðurinn er ætlaður fagfjárfestum, lögaðilum og einstaklingum

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Fyrirtækjaskuldabréf hs. 1.161,38 1.209,13 1.153,45 1.209,13 1.178,44 3,9%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.9.2021
Skráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar i ISK 25% 100%
93,2%
Innlán og reiðufé 0% 50%
3,6%
Fagfjárfestasjóðir sem fjárfesta aðallega í íslenskum skuldaskjölum 0% 20%
2,3%
Óskráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar í ISK 0% 30%
0,9%
Afleiður 0% 20%
0,0%
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar útgefnir af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess 0% 50%
0,0%
Skráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar í erlendri mynt 0% 20%
0,0%
Óskráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar í erlendri mynt 0% 10%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 23.9.2021

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 4,43%
Síðasta mánuð 0,65%
Síðustu 2 mán. 0,63%
Síðustu 3 mán. 1,06%
Síðustu 6 mán. 2,74%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 3,90% 3,90%
Síðustu 2 ár 12,34% 5,99%
Síðustu 3 ár - -
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 421018-9790
Tegund Skuldabréfasjóðir
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 22. október 2018
Lögheimili Ísland
Stærð 11.153,7 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Rósa Björgvinsdóttir
Sandra B. Ævarsdóttir
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Gjald við kaup 1,0%
Afgreiðslugjald 450,0 ISK
Áskriftarmöguleiki

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000030302 5000,0 ISK 1,0%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta samkvæmt X. kafla laga nr. 45/2020, um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. (Sjóðir sem þessir voru áður nefndir fjárfestingarsjóðir í íslenskri sjóðaframkvæmd en horfið var frá þeirri hugtakanotkun með lagabreytingum á árinu 2021). Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., sem er með starfsleyfi sem rekstraraðili verðbréfasjóða og sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Vörsluaðili sjóðsins er Landsbankinn hf. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál hér á síðunni. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.