• Hlutabréfasjóður sem fjárfestir bæði í skráðum og óskráðum hlutabréfum á Íslandi
  • Heimild til að fjárfesta að hámarki 40% í sjóðnum í óskráðum hlutabréfum
  • Heimild til innlausnar daglega
  • Sjóðurinn er ætlaður sem langtímafjárfesting
  • Sjóðurinn er ætlaður fagfjárfestum, lögaðilum og einstaklingum

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Öndvegisbréf hs. 18,59 28,15 18,17 28,71 22,89 54,5%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.6.2021
Hlutabréf skráð í Nasdaq Iceland og First North 50% 100%
75,2%
Íslensk hlutabréf skráð í erlenda kauphöll 0% 50%
8,4%
Óskráð íslensk hlutabréf 0% 40%
7,6%
Afleiður 0% 20%
6,8%
Hlutdeildarskírteini í sérhæfðum sjóðum 0% 20%
5,5%
Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum sem fjárfesta í hlutabréfum 0% 20%
2,6%
Innlán og reiðufé 0% 30%
0,5%
Önnur verðbréf 0% 10%
0,0%
Hlutdeildarskírteini í fjárfestingarsjóðum sem fjárfesta í hlutabréfum 0% 20%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 21.6.2021

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 15,86%
Síðasta mánuð 1,24%
Síðustu 2 mán. 2,61%
Síðustu 3 mán. 9,85%
Síðustu 6 mán. 21,47%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 54,52% 54,52%
Síðustu 2 ár 38,60% 17,73%
Síðustu 3 ár 49,30% 14,29%
Síðustu 4 ár 44,57% 9,65%
Síðustu 5 ár 29,25% 5,27%

Upplýsingar

Kennitala 431212-9430
Tegund Hlutabréfasjóðir
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 22. nóvember 2012
Lögheimili Ísland
Stærð 5.961,1 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Halldór Kristinsson
Egill D. Brynjólfsson
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 2,0%
Afgreiðslugjald 450,0 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100,0%

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LABRPEF IR IS0000022606 10000,0 ISK 1,75%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.