• Hlutabréfasjóður sem fjárfestir bæði í skráðum og óskráðum hlutabréfum á Íslandi
  • Heimild til að fjárfesta að hámarki 40% í sjóðnum í óskráðum hlutabréfum
  • Heimild til innlausnar daglega
  • Sjóðurinn er ætlaður sem langtímafjárfesting
  • Sjóðurinn er ætlaður fagfjárfestum, lögaðilum og einstaklingum

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Öndvegisbréf 20,13 18,29 16,41 21,36 19,13 -10,0%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.7.2020
Hlutabréf skráð í Nasdaq Iceland og First North 50% 100%
57,3%
Óskráð íslensk hlutabréf 0% 40%
20,6%
Hlutdeildarskírteini í fagfjárfestasjóðum 0% 20%
8,2%
Íslensk hlutabréf skráð í erlenda kauphöll 0% 50%
5,7%
Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum sem fjárfesta í hlutabréfum 0% 20%
5,4%
Innlán 0% 30%
2,4%
Reiðufé 0% 10%
0,2%
Önnur verðbréf 0% 10%
0,1%
Afleiður 0% 20%
0,0%
Hlutdeildarskírteini í fjárfestingarsjóðum sem fjárfesta í hlutabréfum 0% 20%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 13.7.2020

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum -10,70%
Síðasta mánuð -0,52%
Síðustu 2 mán. 6,32%
Síðustu 3 mán. 4,80%
Síðustu 6 mán. -11,85%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár -9,98% -9,98%
Síðustu 2 ár 1,25% 0,62%
Síðustu 3 ár -4,60% -1,56%
Síðustu 4 ár -14,26% -3,77%
Síðustu 5 ár 0,86% 0,17%

Upplýsingar

Kennitala 431212-9430
Tegund Hlutabréfasjóðir
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 22. nóvember 2012
Lögheimili Ísland
Stærð 1.887,6 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Halldór Kristinsson
Egill D. Brynjólfsson
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 2,0%
Afgreiðslugjald 450,0 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100,0%

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LABRPEF IR IS0000022606 5000,0 ISK 1,75%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.