• Fjárfestingarsjóður með virka eignastýringu.
  • Fjárfest er í innlendum og erlendum skuldabréfum og hlutdeildarskírteinum þar sem undirliggjandi eignir eru fyrst og fremst skuldabréf.
  • Heildarfjárfesting í erlendum fjármálagerningum er að hámarki 40% af heildareignum sjóðsins.
  • Engar takmarkanir eru á meðallíftíma eða verðtryggingarhlutfalli sjóðsins.
  • Sjóðurinn er ætlaður viðskiptavinum Einkabankaþjónustu Landsbankans.

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Einkabréf A hs. 10,00 10,28 10,00 10,28 10,15 0,0%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.10.2021
Ríkisskuldabréf 0% 100%
39,9%
Sértryggð skuldabréf 0% 50%
29,7%
Önnur skuldabréf 0% 30%
28,2%
Reiðufé 0% 10%
1,3%
Innlán og peningamarkaðsgerningar 0% 100%
0,9%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 16.10.2021

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum -
Síðasta mánuð 0,53%
Síðustu 2 mán. 0,96%
Síðustu 3 mán. 1,08%
Síðustu 6 mán. 1,69%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár - -
Síðustu 2 ár - -
Síðustu 3 ár - -
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 441120-9900
Tegund Sjóðir Einkabankaþjónustu
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 08. febrúar 2021
Lögheimili Ísland
Stærð 2.843,0 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðný E. Guðnadóttir
Valgarð Briem
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1,0%
Afgreiðslugjald 450,0 ISK
Áskriftarmöguleiki Nei

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000032449 5000,0 ISK 0,65%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta samkvæmt X. kafla laga nr. 45/2020, um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. (Sjóðir sem þessir voru áður nefndir fjárfestingarsjóðir í íslenskri sjóðaframkvæmd en horfið var frá þeirri hugtakanotkun með lagabreytingum á árinu 2021). Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., sem er með starfsleyfi sem rekstraraðili verðbréfasjóða og sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Vörsluaðili sjóðsins er Landsbankinn hf. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál hér á síðunni. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.