• Blandaður sjóður með virka eignastýringu.
  • Markmið sjóðsins er að ná ávöxtun og dreifingu áhættu með virkri stýringu og sjálfbærni að leiðarljósi.
  • Hámark 70% í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum.
  • Fjárfest er í innlendum sem og erlendum sjóðum, hlutabréfum, skuldabréfum, peningamarkaðsgerningum og innlánum.
  • Sjóðurinn er ætlaður jafnt almennum fjárfestum sem fagfjárfestum.

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Eignadreifing sjálfbær hs. 10,00 10,02 9,95 10,09 10,01 0,0%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.6.2021
Erlend hlutabréf 0% 70%
32,9%
Sértryggð skuldabréf 0% 40%
24,5%
Innlend hlutabréf 0% 70%
23,3%
Önnur skuldabréf 0% 30%
15,8%
Reiðufé 0% 10%
3,5%
Ríkisskuldabréf 0% 100%
0,0%
Innlán og peningamarkaðsgerningar 0% 100%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 21.6.2021

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum -
Síðasta mánuð -
Síðustu 2 mán. -
Síðustu 3 mán. -
Síðustu 6 mán. -
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár - -
Síðustu 2 ár - -
Síðustu 3 ár - -
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 490421-9980
Tegund Blandaðir sjóðir
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 19. maí 2021
Lögheimili Ísland
Stærð 401,0 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðmundur K. Guðmundsson
Guðný E. Guðnadóttir
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1,0%
Afgreiðslugjald 450,0 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100,0%

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000032902 10000,0 ISK 1,25%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.