• Blandaður sjóður með virka eignastýringu.
  • Fjárfest er í innlendum sem og erlendum sjóðum, skuldabréfum, peningamarkaðsgerningum, innlánum og hlutabréfum.
  • Hámark 60% í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum.
  • Hámark 60% í erlendum sjóðum og verðbréfum.
  • Sjóðurinn er ætlaður einstaklingum, lögaðilum og fagfjárfestum.
  • Árangurstengd þóknun er 10% á ári af ávöxtun umfram viðmið sem er innlánsvextir Seðlabankans.

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Eignadreifing langtíma hs. 17,62 22,10 17,61 22,12 19,72 26,5%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.4.2021
Önnur skuldabréf og blandaðir skuldabréfasjóðir 0% 0%
33,9%
Innlend hlutabréf og hlutabréfasjóðir 0% 0%
27,1%
Erlend hlutabréf og hlutabréfasjóðir 0% 0%
19,2%
Fagfjárfestasjóður, innlend hlutabréf 0% 0%
12,5%
Fagfjárfestasjóður, innlend skuldabréf 0% 0%
5,4%
Ríkisskuldabréf og ríkisskuldabréfasjóðir 0% 0%
1,4%
Peningamarkaðsgerningar og skammtímasjóðir 0% 0%
0,3%
Afleiður 0% 20%
0,2%
Reiðufé 0% 0%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 11.4.2021

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 4,71%
Síðasta mánuð 2,77%
Síðustu 2 mán. 1,20%
Síðustu 3 mán. 3,21%
Síðustu 6 mán. 15,12%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 26,49% 26,49%
Síðustu 2 ár 31,69% 14,76%
Síðustu 3 ár 39,82% 11,82%
Síðustu 4 ár 37,14% 8,22%
Síðustu 5 ár 32,78% 5,83%

Upplýsingar

Kennitala 550811-9950
Tegund Blandaðir sjóðir
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 15. nóvember 2011
Lögheimili Ísland
Stærð 1.938,0 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðný E. Guðnadóttir
Valgarð Briem
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1,0%
Afgreiðslugjald 450,0 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100,0%

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LABRAAF IR IS0000020675 5000,0 ISK 1,25%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.