Áhættumælikvarði

Áhættumælikvarði er kvarði á bilinu 1 til 7 sem ætlaður er til þess að hjálpa fjárfestum að meta áhættu verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða með tilliti til sveiflna í ávöxtun hlutdeildarskírteina slíkra sjóða. Áhættumælikvarðinn er reiknaður samkvæmt leiðbeiningum frá Evrópska verðbréfa- og markaðseftirlitinu (e. ESMA) og byggir á staðalfráviki í vikulegum sveiflum á ávöxtun hlutdeildarskírteina síðustu 5 ára. Ef ekki er til svo löng verðsaga er fyllt upp í verðsöguna með ávöxtun viðmiðunarsjóðs sem fundin er út frá ávöxtun annarra sjóða/vísitalna með álíka eignasamsetningu og/eða hermun á ávöxtun viðmiðunarsjóðsins. Staðalfrávikið er því næst sett á ársgrundvöll og sjóðunum skipt niður í 7 flokka eftir stærð staðalfráviks.

Stig 1 á kvarðanum gefur þannig til kynna minnsta áhættu með tilliti til sveiflna í ávöxtun á meðan stig 7 á kvarðanum gefur til kynna mesta áhættu með tilliti til sveiflna í ávöxtun. Þó skal bent á að sveiflur í ávöxtun í fortíð eru ekki endilega vísbending um framtíðarsveiflur í ávöxtun og niðurstaða kvarðans fyrir einstaka sjóði getur því breyst frá einum tíma til annars.

Áhættukvarðinn er ekki mælikvarði á alla áhættu sem fylgir fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða, heldur er um að ræða tölfræðilega lýsingu á sveiflum í ávöxtun verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða.

Frekari upplýsingar um áhættu tengda fjárfestingu í verðbréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum má finna í útboðslýsingum sjóðanna.