• Blandaður sjóður með virka eignastýringu.
  • Fjárfest er í erlendum sjóðum , erlendum hluta- og skuldabréfum og innlánum í erlendri mynt.
  • Lágmark 25% í erlendum verðbréfasjóðum.
  • Hámark 20% í öðrum erlendum sjóðum.
  • Hámark 50% í innlánum í erlendri mynt.
  • Sjóðurinn er ætlaður einstaklingum, lögaðilum og fagfjárfestum.

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Global Multi Asset Fund 1.000,00 994,10 955,87 1.009,78 981,41 0,0%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.1.2020
Erlendir verðbréfasjóðir 25% 100%
74,4%
Aðrir erlendir sjóðir sem skráðir eru í Kauphöll 0% 75%
18,2%
Reiðufé 0% 10%
7,4%
Afleiður 0% 10%
0,0%
Erlend skráð hlutabréf 0% 50%
0,0%
Erlend skráð skuldabréf 0% 50%
0,0%
Aðrir erlendir sjóðir sem fjárfesta aðallega í erlendum fjármálagerningum og eru hvorki UCITS né kauphallarsjóðir 0% 20%
0,0%
Innlán í erlendri mynt hjá fjármálafyrirtækjum 0% 50%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 24.1.2020

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 2,98%
Síðasta mánuð 2,42%
Síðustu 2 mán. 1,76%
Síðustu 3 mán. 0,44%
Síðustu 6 mán. 0,49%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár - -
Síðustu 2 ár - -
Síðustu 3 ár - -
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 421018-9600
Tegund Blandaðir sjóðir
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 11. október 2018
Lögheimili Ísland
Stærð 50,2 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Egill D. Brynjólfsson
Halldór Kristinsson
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 3 bankadagar
Uppgjörstími sölu 3 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000030294 5.000 ISK 1,2%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.