• Blandaður sjóður með virka eignastýringu
  • Fjárfest m.a. í ríkisskuldabréfum, öðrum skuldabréfum og hlutabréfum
  • Lágmark 20% í ríkisskuldabréfum, ríkisskuldabréfasjóðum og innlánum
  • Hámark 30% í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum og skuldabréfasjóðum
  • Hámark 50% í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum
  • Sjóðurinn er ætlaður viðskiptavinum Einkabankaþjónustu Landsbankans

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf Einkabréf D 9,74 10,23 9,74 10,32 9,99 5,0%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.12.2018
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 0% 50%
22,0%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 0% 30%
15,0%
Skráð skuldabréf önnur en ríkistryggð 0% 30%
14,0%
Erlendir sjóðir 0% 50%
12,7%
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar útgefnir af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess 0% 100%
11,8%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum útgefnum af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess ásamt innlánum 0% 60%
8,5%
Peningamarkaðsgerningar aðrir en ríkistryggðir með 0-1 ár í hámarkslíftíma 0% 70%
8,2%
Innlán 0% 60%
7,7%
Hlutabréf 0% 50%
0,5%
Reiðufé 0% 10%
0,0%
Erlend skráð hlutabréf 0% 50%
0,0%
Fagfjárfestasjóðir 0% 20%
0,0%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 0% 50%
0,0%
Erlend skráð skuldabréf 0% 30%
0,0%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 0% 30%
0,0%
Sjóðir sem fjárfesta aðallega í erlendum fjármálagerningum 0% 50%
0,0%
Fjárfestingarasjóðir sem fjárfesta í skuldabréfum og víxlum útgefnum af íslenska ríkinu ásamt innlánum 0% 20%
0,0%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta í innlánum og/eða skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum sem takmaraka meðallítfíma við 0-1 ár 0% 70%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 17.12.2018

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 4,38%
Síðasta mánuð -0,93%
Síðustu 2 mán. 2,72%
Síðustu 3 mán. 2,83%
Síðustu 6 mán. 2,08%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 4,88% 4,88%
Síðustu 2 ár 2,20% 1,09%
Síðustu 3 ár - -
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 450916-9860
Tegund Blandaður sjóður
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 28. október 2016
Lögheimili Ísland
Stærð 2.925,6 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðný E. Guðnadóttir
Valgarð Briem
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki Nei

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000027720 5.000 ISK 0,65%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.