• Blandaður sjóður með virka eignastýringu
  • Fjárfest m.a. í ríkisskuldabréfum, öðrum skuldabréfum og hlutabréfum
  • Lágmark 20% í ríkisskuldabréfum, ríkisskuldabréfasjóðum og innlánum
  • Hámark 30% í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum og skuldabréfasjóðum
  • Hámark 50% í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum
  • Sjóðurinn er ætlaður viðskiptavinum Einkabankaþjónustu Landsbankans

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf Einkabréf D 9,98 10,29 9,78 10,37 10,04 3,1%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.2.2019
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 0% 50%
22,1%
Skráð skuldabréf önnur en ríkistryggð 0% 30%
15,4%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 0% 30%
15,2%
Innlán 0% 60%
9,9%
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar útgefnir af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess 0% 100%
9,7%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum útgefnum af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess ásamt innlánum 0% 60%
9,3%
Erlendir sjóðir 0% 50%
8,6%
Peningamarkaðsgerningar aðrir en ríkistryggðir með 0-1 ár í hámarkslíftíma 0% 70%
8,1%
Hlutabréf 0% 50%
1,2%
Reiðufé 0% 10%
0,5%
Erlend skráð hlutabréf 0% 50%
0,0%
Fagfjárfestasjóðir 0% 20%
0,0%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 0% 50%
0,0%
Erlend skráð skuldabréf 0% 30%
0,0%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 0% 30%
0,0%
Sjóðir sem fjárfesta aðallega í erlendum fjármálagerningum 0% 50%
0,0%
Fjárfestingarasjóðir sem fjárfesta í skuldabréfum og víxlum útgefnum af íslenska ríkinu ásamt innlánum 0% 20%
0,0%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta í innlánum og/eða skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum sem takmaraka meðallítfíma við 0-1 ár 0% 70%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 21.2.2019

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 1,81%
Síðasta mánuð 0,02%
Síðustu 2 mán. 1,37%
Síðustu 3 mán. 0,08%
Síðustu 6 mán. 2,99%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 2,94% 2,94%
Síðustu 2 ár 3,93% 1,95%
Síðustu 3 ár - -
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 450916-9860
Tegund Blandaður sjóður
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 28. október 2016
Lögheimili Ísland
Stærð 2.902,5 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðný E. Guðnadóttir
Valgarð Briem
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki Nei

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000027720 5.000 ISK 0,65%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.