• Blandaður sjóður með virka eignastýringu.
  • Fjárfest er í innlendum sem og erlendum sjóðum, skuldabréfum, innlánum og hlutabréfum.
  • Hámark 40% í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum.
  • Hámark 30% í öðrum skuldabréfum en ríkisskuldabréfum og skuldabréfasjóðum.
  • Sjóðurinn er ætlaður viðskiptavinum Einkabankaþjónustu Landsbankans.

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Einkabréf C 13,70 14,70 13,63 14,80 14,24 7,4%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.1.2020
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar útgefnir af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess 0% 100%
18,3%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 0% 30%
17,8%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 0% 40%
17,7%
Skráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar önnur en ríkistryggð 0% 30%
10,4%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum útgefnum af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess ásamt innlánum 0% 70%
9,8%
Innlán hjá fjármálafyrirtækjum 0% 50%
6,5%
Peningamarkaðsgerningar aðrir en ríkistryggðir með 0-1 ár í hámarkslíftíma 0% 70%
6,5%
Erlendir sjóðir 0% 50%
5,9%
Fagfjárfestasjóðir 0% 20%
3,7%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta í innlánum, skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum og hafa 0-1 ár í meðallíftíma 0% 40%
3,0%
Skráð hlutabréf 0% 40%
0,3%
Reiðufé 0% 10%
0,2%
Erlend skráð hlutabréf 0% 40%
0,0%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 0% 40%
0,0%
Erlend skráð skuldabréf 0% 30%
0,0%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 0% 30%
0,0%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta í innlánum og/eða skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum sem takmarka meðallíftíma við 0-1 ár 0% 40%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 24.1.2020

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 1,02%
Síðasta mánuð 0,91%
Síðustu 2 mán. 1,85%
Síðustu 3 mán. 2,83%
Síðustu 6 mán. 1,25%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 7,44% 7,44%
Síðustu 2 ár 11,31% 5,50%
Síðustu 3 ár 14,04% 4,48%
Síðustu 4 ár 17,61% 4,14%
Síðustu 5 ár 33,13% 5,89%

Upplýsingar

Kennitala 431212-9190
Tegund Blandaðir sjóðir
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 16. janúar 2013
Lögheimili Ísland
Stærð 10.533,9 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðný E. Guðnadóttir
Valgarð Briem
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki Nei

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000022580 5.000 ISK 0,65%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.