• Blandaður sjóður með virka eignastýringu.
  • Fjárfest er í innlendum sem og erlendum sjóðum, hlutabréfum, skuldabréfum peningamarkaðsgerningum og innlánum.
  • Hámark 40% í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum.
  • Sjóðurinn er ætlaður einstaklingum, lögaðilum og fagfjárfestum.
  • Árangurstengd þóknun er 10% á ári af ávöxtun umfram viðmið sem er innlánsvextir Seðlabankans.

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Eignadreifing virði 11,09 12,60 10,86 12,65 11,68 13,1%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.1.2021
Ríkisskuldabréf og ríkisskuldabréfasjóðir 0% 0%
31,7%
Önnur skuldabréf og blandaðir skuldabréfasjóðir 0% 0%
28,1%
Innlend hlutabréf og hlutabréfasjóðir 0% 0%
11,5%
Erlend hlutabréf og hlutabréfasjóðir 0% 0%
10,0%
Fagfjárfestasjóður, innlend hlutabréf 0% 0%
9,2%
Fagfjárfestasjóður, innlend skuldabréf 0% 0%
8,6%
Peningamarkaðsgerningar og skammtímasjóðir 0% 0%
0,5%
Reiðufé 0% 10%
0,4%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 25.1.2021

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 0,94%
Síðasta mánuð 2,17%
Síðustu 2 mán. 3,36%
Síðustu 3 mán. 5,12%
Síðustu 6 mán. 7,56%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 13,07% 13,07%
Síðustu 2 ár 21,13% 10,06%
Síðustu 3 ár 23,77% 7,37%
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 680917-9810
Tegund Blandaðir sjóðir
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 22. nóvember 2017
Lögheimili Ísland
Stærð 916,0 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðný E. Guðnadóttir
Valgarð Briem
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1,0%
Afgreiðslugjald 450,0 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100,0%

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000029254 5000,0 ISK 1,25%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.