• Blandaður sjóður með virka eignastýringu.
  • Fjárfest er í innlendum sem og erlendum sjóðum, skuldabréfum, peningamarkaðsgerningum, innlánum og hlutabréfum.
  • Hámark 60% í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum.
  • Hámark 60% í erlendum sjóðum og verðbréfum.
  • Sjóðurinn er ætlaður einstaklingum, lögaðilum og fagfjárfestum.
  • Árangurstengd þóknun er 10% á ári af ávöxtun umfram viðmið sem er innlánsvextir Seðlabankans.

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Eignadreifing langtíma 17,64 21,43 16,55 21,58 18,77 20,5%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.1.2021
Önnur skuldabréf og blandaðir skuldabréfasjóðir 0% 0%
34,3%
Innlend hlutabréf og hlutabréfasjóðir 0% 0%
27,0%
Erlend hlutabréf og hlutabréfasjóðir 0% 0%
18,6%
Fagfjárfestasjóður, innlend hlutabréf 0% 0%
13,2%
Fagfjárfestasjóður, innlend skuldabréf 0% 0%
4,5%
Ríkisskuldabréf og ríkisskuldabréfasjóðir 0% 0%
1,6%
Peningamarkaðsgerningar og skammtímasjóðir 0% 0%
0,5%
Reiðufé 0% 0%
0,3%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 25.1.2021

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 1,54%
Síðasta mánuð 3,66%
Síðustu 2 mán. 6,25%
Síðustu 3 mán. 9,57%
Síðustu 6 mán. 14,37%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 20,49% 20,49%
Síðustu 2 ár 31,55% 14,69%
Síðustu 3 ár 32,15% 9,74%
Síðustu 4 ár 32,47% 7,28%
Síðustu 5 ár 36,20% 6,37%

Upplýsingar

Kennitala 550811-9950
Tegund Blandaðir sjóðir
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 15. nóvember 2011
Lögheimili Ísland
Stærð 1.140,0 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðný E. Guðnadóttir
Valgarð Briem
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1,0%
Afgreiðslugjald 450,0 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100,0%

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LABRAAF IR IS0000020675 5000,0 ISK 1,25%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.