• Blandaður sjóður með virka eignastýringu
  • Fjárfest er í innlendum sem og erlendum hlutabréfum, skuldabréfum, sjóðum og innlánum
  • Hámark 60% í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum
  • Sjóðurinn er ætlaður fagfjárfestum, lögaðilum og einstaklingum
  • Árangurstengd þóknun er 10% á ári af ávöxtun umfram viðmið sem er innlánsvextir Seðlabankans

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Eignadreifing Langtíma 15,60 16,23 15,49 16,51 15,97 4,1%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.12.2018
Skráð skuldabréf og peningamarkaðsgerningar önnur en ríkistryggð 0% 60%
27,6%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 0% 60%
20,9%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 0% 60%
19,0%
Erlendir sjóðir 0% 50%
18,7%
Reiðufé 0% 10%
6,0%
Innlendir fagfjárfestasjóðir 0% 20%
5,6%
Skuldabréf og peningamarkaðsgerningar gefin út af eða með ábyrgð íslenska ríkisins 0% 60%
1,6%
Hlutabréf 0% 60%
0,5%
Afleiður 0% 20%
0,0%
Innlán 0% 60%
0,0%
Erlendir verðbréfasjóðir og kauphallarsjóðir 0% 50%
0,0%
Erlend skráð hlutabréf 0% 60%
0,0%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum 0% 60%
0,0%
Erlend skráð skuldabréf 0% 50%
0,0%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skráðum skuldabréfum öðrum en ríkistryggðum 0% 60%
0,0%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta í innlánum, skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum og hafa 0-1 ár í meðallíftíma 0% 60%
0,0%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skuldabréfum og peningamarkaðsgerningum útgefnum af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess ásamt innlánum 0% 60%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 17.12.2018

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum 3,75%
Síðasta mánuð -1,65%
Síðustu 2 mán. 2,21%
Síðustu 3 mán. 2,02%
Síðustu 6 mán. 1,22%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár 4,27% 4,27%
Síðustu 2 ár -0,01% -0,01%
Síðustu 3 ár 1,80% 0,60%
Síðustu 4 ár 26,83% 6,12%
Síðustu 5 ár 32,32% 5,76%

Upplýsingar

Kennitala 550811-9950
Tegund Blandaður sjóður
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 15. nóvember 2011
Lögheimili Ísland
Stærð 680,8 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðmundur K. Guðmundsson
Valgarð Briem
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100%

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LABRAAF IR IS0000020675 5.000 ISK 1,25%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.