Blandaðir sjóðir

Blandaðir sjóðir Landsbréfa | 12 mánaða nafnávöxtun

Eignadreifing

Eignadreifingarsjóðir eru blandaðir fjárfestingarsjóðir með virka eignastýringu. Sjóðirnir fjárfesta í vel dreifðu safni innlendra sem og erlendra hlutabréfa, skuldabréfa, annarra sjóða og innlána. Sjóðirnir henta þeim sem vilja fjárfesta í dreifðu og blönduðu eignasafni.

Blandaðir sjóðir

Eignadreifing virði

10,0%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Blandaðir sjóðir

Eignadreifing langtíma

14,6%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Blandaðir sjóðir

Eignadreifing vöxtur

12,1%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
SveiflurGlobal – Multi Asset Fund

Landsbréf - Global Multi Asset Fund er fjárfestingasjóður og byggir á hugmyndafræði sjóðasjóða. Markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og dreifingu áhættu með því að fjárfesta í alþjóðlegum verðbréfasjóðum, kauphallarsjóðum og stökum verðbréfum ásamt innlánum.

Blandaðir sjóðir

Global Multi Asset Fund

15,5%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Einkabréf

Einkabréf eru blandaðir fjárfestingarsjóðir með virka eignastýringu og ætlaðir viðskiptavinum Einkabankaþjónustu Landsbankans. Sjóðirnir fjárfesta í dreifðu og blönduðu safni innlendra sem og erlendra skuldabréfa, hlutabréfa, annarra sjóða og í innlánum.

Sjóðir Einkabankaþjónustu

Einkabréf B

7,5%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Sjóðir Einkabankaþjónustu

Einkabréf D

12,3%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Sjóðir Einkabankaþjónustu

Einkabréf C

9,9%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Fyrirvari

Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Hafa ber í huga að ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Fjárfestum er enn fremur ráðlagt að kynna sér helstu áhættuþætti og upplýsingar um skattamál.