11.02.2016 10:28

Rekstur Landsbréfa hf. skilaði 616 milljóna kr. hagnaði á árinu 2015

Landsbréf hf. hafa birt ársreikning ársins 2015. Helstu niðurstöður voru þessar:

  • Hagnaður af rekstri Landsbréfa nam 616 milljónum króna á árinu 2015, samanborið við 188 milljóna króna hagnað fyrir rekstrarárið 2014.
  • Hreinar rekstrartekjur námu 1.569 milljónum króna á árinu 2015 samanborið við 1.104 milljónir króna rekstrarárið 2014. 
  • Eigið fé Landsbréfa í árslok 2015 nam um 2.448 milljónum króna samanborið við 1.832 milljónir króna í lok 2014. Eiginfjárhlutfall sem reiknað er samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki var 86,5%, en hlutfall þetta má lægst vera 8%.
  • Í lok ársins eru hlutdeildarskírteinishafar í sjóðum félagsins um 13 þúsund talsins.
  • Starfsmenn voru 17 í árslok og hafði fækkað um einn á árinu. 
  • Eignir í stýringu voru í árslok um 129 milljarðar króna samanborið við um 111 milljarða króna árið áður.
  • Ávöxtun sjóða Landsbréfa var almennt mjög góð á árinu 2015. Rekstur Landsbréfa gekk mjög vel á árinu 2015 og skilaði félagið góðum hagnaði eða 616 milljónum króna. Rekstur félagsins á árinu 2015 einkenndist af góðum vexti og stækkuðu sjóðir félagsins vegna aukinnar sölu hlutdeildar í sjóðunum og eins góðrar ávöxtunar.  Landsbréf settu á stofn nokkuð af  nýjum afurðum á árinu og þar má td. nefna fagfjárfestasjóðinn Brunn vaxtarsjóð slhf., sem fjárfestir í sprota- og nýsköpunarverkefnum. Fjármögnun sjóðsins lauk í upphafi ársins 2015 og réðist sjóðurinn í fyrstu fjárfestingar sínar á árinu.

Helgi Þór Arason, framkvæmdastjóri Landsbréfa:
„Rekstur félagsins gekk vel á árinu og skilaði eigendum góðri arðsemi. Á árinu varð umtalsverður vöxtur á eignum í stýringu Landsbréfa og grunnur lagður að heilbrigðum rekstri til framtíðar. Sjóðir Landsbréfa skiluðu fjárfestum almennt góðri ávöxtun á árinu 2015 og þá ekki hvað síst hlutabréfasjóðir félagsins. Landsbréf annast með rekstri sjóða sinna stýringu á fjármunum um 13 þúsund viðskiptavina. Í því felst ábyrgð sem starfsfólk félagsins leggur metnað sinn í að axla í þágu þessara viðskiptavina. Sá góði árangur sem náðist á árinu 2015 leggur grunninn að ánægju viðskiptavina og treystir þar með góðan rekstur Landsbréfa, enda fara hagsmunir viðskiptavina og félagsins saman.“

Landsbréf - ársreikningur 2015 (PDF)

Fréttasafn