Skuldabréfasjóðir Landsbréfa | 12 mánaða nafnávöxtun

Sparibréf

Sparibréf eru verðbréfasjóðir sem fjárfesta í ríkisskuldabréfum og í innlánum. Sjóðirnir henta þeim fjárfestum sem kjósa góða dreifingu og sveigjanleika á ríkisskuldabréfamarkaði. Sjóðirnir eru ólíkir hvað varðar meðallíftíma og samsetningu verðtryggðra og óverðtryggðra bréfa. Vaxtaáhætta skuldabréfa eykst eftir því sem meðallíftími er lengri og því geta sveiflur í ávöxtun lengri sjóða verið meiri.

Skuldabréfasjóðir

Sparibréf stutt

5,4%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Skuldabréfasjóðir

Sparibréf verðtryggð

3,6%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Skuldabréfasjóðir

Sparibréf plús

6,0%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Skuldabréfasjóðir

Sparibréf meðallöng

5,4%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Veltubréf

Veltubréf er skammtímasjóður sem hentar vel til lausafjárstýringar og sparnaðar til skemmri eða lengri tíma. Veltubréf fjárfesta að mestu í innlánum og í mjög stuttum verðbréfum með ábyrgð ríkis og fjármálastofnana.

Skuldabréfasjóðir

Veltubréf

5,6%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Markaðsbréf

Markaðsbréf eru sjóðir sem fjárfesta í dreifðu safni markaðsskuldabréfa svo sem ríkisskuldabréfum, sértryggðum skuldabréfum, skuldabréfum sveitarfélaga, fjármálastofnana og annarra fyrirtækja. Einnig er fjárfest í innlánum.

Skuldabréfasjóðir

Markaðsbréf

5,6%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Skuldabréfasjóðir

Markaðsbréf sértryggð

6,7%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Fyrirvari

Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur.
Fjárfestum er bent á að kynna sér vel reglur og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim.