• Hlutabréfasjóður sem fjárfestir aðallega í skráðum íslenskum hlutabréfum
  • Sjóðurinn fjárfestir í óskráðum íslenskum hlutabréfum að hámarki 20%
  • Sjóðurinn er ætlaður sem langtímafjárfesting
  • Sjóðurinn er ætlaður einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum 

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Úrvalsbréf 3,04 2,78 2,61 3,10 2,86 -8,66%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.11.2017
Hlutabréf skráð í Nasdaq Iceland og First North 50% 100%
90,5%
Óskráð íslensk hlutabréf 0% 20%
4,1%
Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum sem fjárfesta í hlutabréfum 0% 20%
2,3%
Hlutdeildarskírteini í fagfjárfestasjóðum 0% 20%
1,7%
Íslensk hlutabréf skráð í erlenda kauphöll 0% 50%
1,5%
Afleiður til stöðutöku 0% 20%
0,0%
Reiðufé 0% 10%
0,0%
Önnur verðbréf 0% 10%
0,0%
Innlán 0% 30%
0,0%
Hlutdeildarskírteini í fjárfestingarsjóðum sem fjárfesta í hlutabréfum 0% 20%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 16.11.2017

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum -8,93%
Síðasta mánuð 2,13%
Síðustu 2 mán. 3,78%
Síðustu 3 mán. -1,14%
Síðustu 6 mán. -8,51%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár -8,66% -8,66%
Síðustu 2 ár -8,75% -4,47%
Síðustu 3 ár 36,63% 10,96%
Síðustu 4 ár 47,84% 10,27%
Síðustu 5 ár 88,65% 13,54%

Upplýsingar

Kennitala 670898-9549
Stofndagur 1. janúar 1998
Lögheimili Ísland
Stærð 12.309,3 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Halldór Kristinsson
Egill D. Brynjólfsson
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 2%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100%
Viðmið OMXI8ISK

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LAISSEF IR IS0000006245 5.000 ISK 1,65%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.