• Hlutabréfasjóður sem fjárfestir aðallega í skráðum íslenskum hlutabréfum
  • Sjóðurinn fjárfestir í óskráðum íslenskum hlutabréfum að hámarki 20%
  • Sjóðurinn er ætlaður sem langtímafjárfesting
  • Sjóðurinn er ætlaður einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum 

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Úrvalsbréf 3,24 2,92 2,71 3,28 3,02 -9,16%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.5.2017
Hlutabréf skráð í Nasdaq Iceland og First North 50% 100%
88,6%
Óskráð íslensk hlutabréf 0% 20%
3,6%
Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum sem fjárfesta í hlutabréfum 0% 20%
2,2%
Reiðufé 0% 10%
2,1%
Íslensk hlutabréf skráð í erlenda kauphöll 0% 50%
1,9%
Hlutdeildarskírteini í fagfjárfestasjóðum 0% 20%
1,7%
Afleiður til stöðutöku 0% 20%
0,0%
Önnur verðbréf 0% 10%
0,0%
Innlán 0% 30%
0,0%
Hlutdeildarskírteini í fjárfestingarsjóðum sem fjárfesta í hlutabréfum 0% 20%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 24.5.2017

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum -4,27%
Síðasta mánuð 2,97%
Síðustu 2 mán. 4,63%
Síðustu 3 mán. 2,71%
Síðustu 6 mán. -5,17%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár -9,16% -9,16%
Síðustu 2 ár 17,34% 8,32%
Síðustu 3 ár 53,36% 15,32%
Síðustu 4 ár 68,42% 13,92%
Síðustu 5 ár 99,66% 14,83%

Upplýsingar

Kennitala 670898-9549
Stofndagur 1. janúar 1998
Lögheimili Ísland
Stærð 13.962,6 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Halldór Kristinsson
Egill D. Brynjólfsson
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 2%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100%
Viðmið OMXI8ISK

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LAISSEF IR IS0000006245 5.000 ISK 1,65%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.