• Hlutabréfasjóður sem fjárfestir bæði í skráðum og óskráðum hlutabréfum á Íslandi
  • Heimild til að fjárfesta að hámarki 40% í sjóðnum í óskráðum hlutabréfum
  • Heimild til innlausnar daglega
  • Sjóðurinn er ætlaður sem langtímafjárfesting
  • Sjóðurinn er ætlaður einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Öndvegisbréf 22,23 19,07 18,29 22,86 20,44 -19,36%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.5.2017
Hlutabréf skráð í Nasdaq Iceland og First North 50% 100%
72,5%
Óskráð íslensk hlutabréf 0% 40%
15,1%
Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum sem fjárfesta í hlutabréfum 0% 20%
6,4%
Hlutdeildarskírteini í fagfjárfestasjóðum 0% 20%
4,4%
Innlán og reiðufé 0% 30%
0,9%
Önnur verðbréf 0% 10%
0,7%
Afleiður 0% 20%
0,0%
Íslensk hlutabréf skráð í erlenda kauphöll 0% 50%
0,0%
Hlutdeildarskírteini í fjárfestingarsjóðum sem fjárfesta í hlutabréfum 0% 20%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 27.4.2017

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum -5,92%
Síðasta mánuð 1,27%
Síðustu 2 mán. 0,67%
Síðustu 3 mán. -6,94%
Síðustu 6 mán. -6,56%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár -19,36% -19,36%
Síðustu 2 ár 15,26% 7,36%
Síðustu 3 ár 46,26% 13,51%
Síðustu 4 ár 60,30% 12,52%
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 431212-9430
Tegund Hlutabréfasjóður
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 22. nóvember 2012
Lögheimili Ísland
Stærð 4.920,3 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Ólafur Jóhannsson
Egill D. Brynjólfsson
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 2%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100%
Viðmið OMXIPI

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LABRPEF IR IS0000022606 5.000 ISK 1,75%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.