• Hlutabréfasjóður sem fjárfestir bæði í skráðum og óskráðum hlutabréfum á Íslandi
  • Heimild til að fjárfesta að hámarki 40% í sjóðnum í óskráðum hlutabréfum
  • Heimild til innlausnar daglega
  • Sjóðurinn er ætlaður sem langtímafjárfesting
  • Sjóðurinn er ætlaður einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Öndvegisbréf 21,47 19,05 18,29 22,14 20,07 -10,17%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.6.2017
Hlutabréf skráð í Nasdaq Iceland og First North 50% 100%
69,9%
Óskráð íslensk hlutabréf 0% 40%
17,5%
Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum sem fjárfesta í hlutabréfum 0% 20%
6,7%
Hlutdeildarskírteini í fagfjárfestasjóðum 0% 20%
4,6%
Önnur verðbréf 0% 10%
0,7%
Innlán og reiðufé 0% 30%
0,6%
Afleiður 0% 20%
0,0%
Íslensk hlutabréf skráð í erlenda kauphöll 0% 50%
0,0%
Hlutdeildarskírteini í fjárfestingarsjóðum sem fjárfesta í hlutabréfum 0% 20%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 28.6.2017

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum -6,01%
Síðasta mánuð -1,79%
Síðustu 2 mán. -2,12%
Síðustu 3 mán. 1,17%
Síðustu 6 mán. -5,99%
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár -10,17% -10,17%
Síðustu 2 ár 7,04% 3,46%
Síðustu 3 ár 46,06% 13,46%
Síðustu 4 ár 66,61% 13,61%
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 431212-9430
Stofndagur 22. nóvember 2012
Lögheimili Ísland
Stærð 4.954,3 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Halldór Kristinsson
Egill D. Brynjólfsson
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 2%
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100%
Viðmið OMXIPI

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LABRPEF IR IS0000022606 5.000 ISK 1,75%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non -UCITS), starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir samkvæmt lögunum. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Landsbankinn hf. er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.