Blandaðir sjóðir Landsbréfa | 12 mánaða nafnávöxtun

Eignabréf

Eignabréf er blandaður fjárfestingarsjóður sem fjárfestir í innlendum sem og erlendum hlutabréfum, skuldabréfum og sjóðum. Sjóðurinn fjárfestir einnig í innlánum hjá fjármálafyrirtækjum og hefur heimild til afleiðuviðskipta.

Blandaðir sjóðir

Eignabréf

-0,5%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Einkabréf

Einkabréf eru blandaðir sjóðir með virka eignastýringu sem eingöngu eru markaðssettir viðskiptavinum Einkabankaþjónustu Landsbankans. Sjóðirnir fjárfesta í ríkisskuldabréfum, öðrum skuldabréfum, innlánum og hlutabréfum. Sjóðirnir hafa einnig heimild til að fjárfesta í hlutdeildarskírteinum sjóða sem fjárfesta í áðurnefndum eignaflokkum.

Blandaðir sjóðir

Einkabréf B

4,4%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Blandaðir sjóðir

Einkabréf C

1,5%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Blandaðir sjóðir

Einkabréf D

0,5%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Fyrirvari

Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Hafa ber í huga að ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Fjárfestum er enn fremur ráðlagt að kynna sér helstu áhættuþætti og upplýsingar um skattamál.